Projekční Atelier ARCH-art Projekční Atelier ARCH-art
Profil
Reference
Sídlo
Informace
Služby

INFORMACE

DOBRÝ PROJEKT

Dobrý projekt je základem pro dobrou stavbu. Dobrá stavba je souhrn dobrého zadání, respektu k hodnotám, důvěry mezi stavebníkem, investorem a tvůrcem, zpracovatelem, architektem, projektantem. Je prokázáno, že více než polovina staveb má velmi nízkou úroveň a pouze desetina staveb je ceněna z hlediska estetiky, funkční kvality a společenské "hodnoty"

Při úspoře 20 tisíc na projekt vůči 1 milionu stavebních nákladů ušetří stavebník 3,3% z hodnoty investice. Za cenu ztráty 20 i více % ze společenské hodnoty stavebního díla

Projekční kancelář Atelier ARCH-art s.r.o.
architektonicko - stavební projektová společnost

Architektonické návrhy a studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, zajištění územního a stavebního rozhodnutí, projekt pro provedení stavby, ZTI, statické posudky a projekty, zajištění technického a stavebního dozoru, výběrová řízení dodavatelů stavby, kolaudační řízení, spolupráce při spouštění provozu, interierová tvorba, nákladové prokalkulace, posouzení a rozbor stavebního záměru, investiční rozvaha k zajištění finančních prostředků

Atelier ARCH-art se zabývá projektovou činností od počátku 90. let.

Hlavní rozsah naší činnosti spočívá v zajišťování projektové dokumentace občanských staveb, bytových objektů a rodinných domů.

Zpracováváme územní zastavovací studie, územně plánovací podklady

Přestože snahou firmy je prokázat schopnost a také odvahu řešit zadání investičních úkolů v rovině nové, moderní architektury, největší úkoly nám byly svěřeny v oblasti přestaveb a rekonstrukcí. Dobré zkušenosti a i úspěchy máme v komplexních přestavbách památkově chráněných objektů.

Ačkoliv jsme společností se zaměřením na architektonicko - stavební projektovou činnost, spolupracujeme se zadavateli na zabezpečení technických inženýrských činností. Jsme pověřováni úkoly při hledání obsahu a forem využití různých stavebních objektů. Zpracováváme podklady pro zajištění financování stavebních investičních záměrů.

V rámci projektové činnosti provádíme zaměření staveb s následným vyhotovením dokumentace stávajícího stavu, stavebně technický průzkum, statické posouzení stavu a možností staveb. Zajišťujeme odborné posudky jednotlivých stavebních konstrukcí, v případě nutnosti i pasportizace prvků u památkově chráněných objektů.

©1991-2022 Projekční kancelář ARCH-Art, Brno. Kontakt: atelier@arch-art.cz, tel. 732879014
©2022 Tvorba www Jiří Hanák, AADesign, Brno.